Các gói dịch vụ email

Tính năng SmartBasic SmartPro SmartEnterprise
Webmail/POP/SMTP/IMAP
Dung lượng ổ đĩa /1 tài khoản 1GB 2GB 10GB
Số người nhận /1 lần gửi 20 50 100
Độ lớn tập tin đính kèm 5 MB 10 MB 50 MB
Địa chỉ IP gửi đi IP dùng chung IP riêng IP riêng
Tên miền phụ 0 2 5
Email đại diện nhóm / 1tên miền 0 5 10
Tài khoản SMTP 3 5 10
Tùy biến khung đăng nhập theo thương hiệu
Hỗ trợ đa ngôn ngữ (bao gồm tiếng Việt)
Tạo Lịch/Công việc
Theo dõi tin vắn RSS
Tập tin lưu trữ
Trò chuyện trực tuyến (IM)
Ghi chú
Danh sách gửi thư 0 10 100
Đồng bộ email qua POP
Đồng bộ email qua IMAP
Chuyển dữ liệu từ Server Email khác
Thống kê cơ bản
Điều chỉnh hướng thống kê
Xuất thống kê ra tập tin CSV
Xác thực người gửi (DKIM, Domain Key)
SSL Mua thêm Mua thêm Miễn phí
Sao lưu Email
Lưu trữ Email
Máy chủ nhận mail dự phòng
Chuyển đổi dự phòng
Antispam/Chống thư rác 97% 99% 99%
Antivirus/Chống Virus
Theo dõi Email
Thống kê thư nhận/gửi
Thống kê lưu lượng nhận/gửi
Chi phí/năm
Từ 1->50 account 950.000 2.250.000 3.750.000
Từ 50 -> 100 account 1.450.000 2.950.000 4.950.000
Từ 100 -> 200 account 1.850.000 3.950.000 6.250.000