online_marketing

Quản lý du học

Giải pháp phần mềm "Quản lý hệ thống du học Intercom" - Hiệu quả - Thiết thực- Chuyên nghiệp

1. Ưu điểm nỗi bật của phần mềm giải pháp "Quản lý hệ thống du học"

- Chạy online: truy cập bất kỳ đâu, bất cứ khi nào miễn là có kết nối Internet.

- Thông tin được tìm kiếm nhanh chóng: thay vì phải truy cập vào từng file excel riêng biệt cho mỗi mục thông tin để tìm kiếm thì chỉ cần truy cập vào hệ thống và thực hiện tìm kiếm nhanh theo các danh mục.

- Hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất: toàn bộ hồ sơ của học viên cũng như là việc chấm công của nhân viên hay tiến trình chăm sóc khách hàng của tất cả các chi nhánh được lưu trữ trên cùng hệ thống, dễ dàng cho việc quản lý từ cấp lãnh đạo đến nhân viên.

- Kết nối với hệ thống SMS: gửi tin nhắn trực tiếp cho toàn bộ trung tâm hoặc học viên, khách hàng.

- Gửi email thông báo tới các khách hàng hoặc nhân viên trong toàn bộ hệ thống.

- Tùy biến linh hoạt: thay đổi theo yêu cầu của từng mô hình trung tâm (tính thêm chi phí tùy theo mức thay đổi).

- Phân quyền hợp lý chặt chẽ và theo mô hình của doanh nghiệp

- Chạy trên mọi nền tảng hệ điều hành

2. Những tính năng nổi bật của phần mềm

Quản lý hồ sơ:

- Danh sách hồ sơ.

- Thêm/ sửa/ xóa hồ sơ.

- Phân loại hồ sơ theo tình trạng: tư vấn, ký hợp đồng, có visa, từ chối visa, xuất cảnh ….

- Phân cấp thông tin nhân viên quản lý theo từng giai đoạn

- Quản lý thông tin điểm số

- Quản lý thông tin phí đã đóng/ chưa đóng. Tự động nhắc nhở khi đến lịch.

- Import hồ sơ học sinh vào hệ thống

- Tự động gửi email chúc mừng sinh nhật học sinh

- Các giấy tờ đã được chuẩn bị với hồ sơ. Không giới hạn số lượng tên tài liệu bổ sung cho hồ sơ. Mỗi tài liệu có tên và phần tải lên riêng biệt.

- Lưu trữ các file hồ sơ liên quan. Không giới hạn số file bổ sung cho hồ sơ, Mỗi file có tên và phần tải lên riêng biệt.

- Phần quyền quản lý hồ sơ cho từng nhân viên và trưởng văn phòng.

- Thêm, sửa, xóa tình trạng của hồ sơ (khi xóa thông tin của các hồ sơ cũ không bị ảnh hưởng) và vị trí sắp xếp trạng thái.

- Hiển thị các tìm kiếm nhanh cho người dùng theo các trường căn bản (trạng thái, văn phòng, người phụ trách, tìm kiếm theo tên hồ sơ, mã hồ sơ, khoảng thời gian)

- Hiển thị thống kê và thêm mới tiến trình chăm sóc khách hàng.

Quản lý tiền trình chăm sóc khách hàng.

- Nhân viên làm việc với khách hang

- Kết quả và nội dung làm việc từng lần gặp

- Nhắc nhở lịch hẹn tiếp theo.

- Thống kê nhanh các tiến trình theo trạng thái chưa thực hiện, đã thực hiện, hủy bỏ.

Quản lý thông tin về người bảo lãnh:Quản lý thông tin phụ huynh học sinh

- Danh sách phụ huynh học sinh

- Thêm/ xóa/ sửa thông tin hồ sơ

Quản lý thông tin về người bảo lãnh:

- Danh sách người bảo lãnh.

- Thông tin các nhân, mối quan hệ với học sinh

Quản lý quá trình học tập của học sinh:

- Điểm các môn học, khóa học.

- Quá trình học tập ở các lớp

Quản lý trường:

- Danh sách các trường hợp tác trong và ngoài nước

- Thông tin chi tiết trường

- Các học sinh đã giới thiệu, hoa hồng được nhận

Quản lý người giới thiệu:

- Thông tin hồ sơ các nhân.

- Các hồ sơ đã giới thiệu.

- Chi phí hoa hồng

Quản lý các đối tác:

- Danh sách các đối tác trong các lĩnh vực

- Thêm/ sửa/ xóa các đối tác, người liên hệ làm việc

Quản lý hợp đồng:

- Danh sách hợp đồng với các đối tác.

- Quản lý thông tin hợp đồng, nội dung, giá trị, thời gian thực hiện…..

Quản lý tài liệu học tập:

- Theo chuyên mục tài liệu

- Thêm/ sửa/ xóa danh sách tài liệu cho các chuyên mục

Quản lý giấy tờ:

- Danh sách các loại giấy tờ cần thiết với từng nước.

- Giấy tờ đã có/ chưa có với từng hồ sơ

Quản lý bài viết, thông tin

Báo cáo thống kê

- Biểu đồ thống kê số học sinh theo thời gian

- Biểu đồ tăng trưởng và lợi nhuận.

Gửi thông tin qua email: gửi email thông báo đến toàn bộ trung tâm hoặc từng lớp học

Kết nối hệ thống SMS: trực tiếp gửi tin nhắn đến cho nhân viên công ty hoặc học viên

Quản lý thành viên

- Thêm/ sửa/ xóa thành viên

- Tạo các nhóm thành viên.

- Phân quyền sử dụng đối với từng nhóm.

- Chấm công trong tháng.

- Phân quyền theo các trung tâm/ chi nhánh.

Quản lý doanh số- hoa hồng

- Hoa hồng của một hồ sơ.

- Các khóa học nhận hoa hồng.

- Tổng doanh số và hoa hồng theo thời gian của từng tài khoản các văn phòng

ĐẶC BIỆT: Phát triển theo yêu cầu riêng của khách hàng