Vinter Xpress

Vinter Xpress cung cấp giải pháp tiết kiệm phù hợp với ngân sách nhỏ , có thể triển khai một cách nhanh chóng mà không cần sự thỏa hiệp giữa yêu cầu về năng lực và tính mềm dẻo của hệ thống eCommerce. Đây là những giải pháp SaaS dành cho thương mại điện tử, được xây dựng trên nền tảng hệ thống Xpress của chúng tôi.

Xpres là giải pháp eCommerce hàng đầu với các chức năng hòan toàn mềm dẻo với mọi gian hàng online. Với cấu trúc phong phú cung cấp nhiều tính năng cho các doanh nghiệp online bao gồm:

Quản lý site

 • Điều khiển nhiều website và gian hàng từ một bảng điều khiển
 • Khả năng tùy biến 100% các giao diện sử dụng các templates
 • Nâng cấp chỉ qua 1 bước

Duyệt sản phẩm

 • Một sản phẩm có nhiều hình ảnh
 • Khả năng phóng to hình ảnh sản phẩm
 • Sản phẩm có video

Quản lý theo Catalog

 • Nhập/Xuất các catalog
 • Tích hợp với Google Product Search
 • Quản lý cấp cao và hỗ trợ các trường hợp giá đặc biệt

Marketing

 • Product cross-selling and up-selling
 • Đăng ký nhận bản tin
 • Tự động tạo sitemap

Thanh toán

 • Thanh toán chỉ trên một trang
 • Thanh toán không cần account trên trang

Trả tiền

 • Hỗ trợ nhiều lựa chọn thanh toán
 • Cơ chế mở rộng cho phép tích hợp thanh toán với nhiều nền tảng
 • Khả năng đặt cấu hình và kiểm sóat quyền truy cập khi nhận thanh toán

Quản lý đặt hàng

 • Xem, sửa, tạo đơn hàng từ bảng điều khiển
 • Tạo một hoặc nhiều yêu cầu thanh toán, vận chuyển hoặc tình trạng đơn hàng
 • Thông báo qua email tình trạng đơn hàng

Vận chuyển

 • Chuyển đến nhiều địa chỉ với một đơn hàng
 • Vận chuyển nhiều lần trong một đơn hàng
 • Đặt phí vận chuyển