Giới thiệu

Vintermedia là nhà tư vấn từ đầu đến cuối, chuyên bán lẻ, tiếp thị trực tuyến và cung cấp công nghệ trong lĩnh vực thương mại điện tử. Với các hiểu biết về chiến lược và các giải pháp về công nghệ chúng tôi sẽ giúp cho các doanh nghiệp thương mại điện tử hoạt động phát triển hiệu quả và thành công.

Trong vài năm qua, VinterMedia đã được công nhận cho công việc tuyệt vời của mình bằng cách tổ chức bán lẻ : eBay, HappyDog, Tiếp đó Speedo, Morphy Richards, Toy Shop UK, Argos và rất nhiều các khách hàng khác ...

Bằng cách kết hợp các mục tiêu của bạn với chuyên môn thương mại điện tử của chúng tôi, chúng ta chắc chắn sẽ đưa ra các giải pháp thương mại điện tử có lợi làm tăng thêm các giá trị cho doanh nghiệp của bạn.