technology_solutions

Giải pháp công nghệ

Nền tảng kỹ thuật của bất kỳ trang web thương mại điện tử nào cũng cần được lựa chọn thật tốt vì nó đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của doanh nghiệp.

Nền tảng này không chỉ có tính mềm dẻo mà còn phải có tính linh hoạt, đáp ứng đuợc với những thay đổi trong tuơng lai. Đồng thời, không được giảm hiệu quả khi có bất kỳ sự thay đổi nào về kỹ thuật khi bạn quyết định phát triển quy mô doanh nghiệp.

Xuất phát từ nền tảng phát triển ứng dụng phần mềm, chúng tôi hiểu cần làm gì để đảm bảo rằng việc kinh doanh và uy tín của bạn không bao giờ suy giảm do vấn đề kỹ thuật.

Chúng tôi không bị dao động bời bất kỳ quan điểm của một bên thứ ba nào và sau khi đánh giá về mặt kỹ thuật hệ thống kinh doanh hiện tại của bạn, chúng tôi sẽ đưa ra các vấn đề cần lưu ý:

  • Nền tảng kỹ thuật hiện tại của bạn có thích hợp vói các đòi hỏi của khách hàng trong tương lại hay không?
  • Bạn có nguồn lực nào cho mở rộng và đa dạng hóa không?
  • Chi phí kỹ thuật đã tối ưu chưa?
  • Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của bạn thế nào khi so sánh với các đối thủ khác

Trong trường hợp bạn có đội kỹ thuật riêng, chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với họ để tối ưu hóa hệ thống kỹ thuật và đảm bảo rằng hệ thống TMĐT của bạn sẽ thành công.