technology_solutions

Bảng giá SMS

Bảng Giá Dịch Vụ Mobile Marketing

Tên dịch vụ

Mô tả

Giá cước

Mobi

Vina

Viettel

Gtel, VNM

VS1

Tin nhắn quảng cáo gửi từ SIM

150

150

250

250

VS2

Tin nhắn quảng cáo gửi từ đầu số

430

430

750

350

VS3

Tin nhắn quảng cáo gửi từ Brandname

550

550

550

350

VS4

Tin nhắn CSKH từ đầu số

250

250

750

350

VS5

Tin nhắn CSKH từ brandname cho giáo dục, y tế

430

430

430

350

VS6

Tin nhắn CSKH từ brandname các lĩnh vực khác

550

550

500

350

- Tin nhắn quảng cáo thương hiệu (brandname) : Thương hiệu hiển thị tại mục tên người gửi trong số điện thoại của người nhận

- Với brandname thuộc lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm: 600.000đ/brandname /nhà mạng/tháng

- Với brandname thuộc lĩnh vực khác: 50.000đ / brandname / nhà mạng/ tháng

Lưu ý:

  • Giá trên đã bao gồm 10% VAT
  • Một tin nhắn có độ dài 160 kí tự
  • Một sms có thể gồm nhiều tin
  • Áp dụng từ tháng 9/2014